Waarom een register?


Craniosacraal therapie is een betrouwbare behandeling

Uw eerste kennismaking met de craniosacraal therapie bestaat altijd uit een gesprek. Dan worden uw eventuele klachten zo specifiek mogelijk vastgesteld. Daarna volgt de eventuele behandeling in één of meer sessies.
De therapie is manueel (met de handen) en voelt heel zacht aan.
De meeste craniosacraaltherapeuten van het RCN zijn ook fysiotherapeut of arts.

Craniosacraal therapie is voor iedereen toegankelijk

U kunt met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist door een craniosacraal therapeut onderzocht en behandeld worden. Gecertificeerde craniosacraal therapeuten, die voldoen aan de opleidingseisen zijn aangesloten bij het Register Craniosacraal therapie Nederland. Dit register borgt de kwaliteit en zorgt dat uw behandeling door een deskundig therapeut wordt uitgevoerd.

Zoeken