Register Craniosacraal therapie Nederland


Het RCN is een register van craniosacraal therapeuten die eisen stelt aan haar therapeuten met betrekking tot hun opleiding en regelmatige na- en bijscholing, een gedragscode, klachtenregeling en tuchtrecht hanteert en hun praktijken visiteert.

Deze site biedt informatie over:

  • craniosacraal therapie
  • het register voor craniosacraal therapeuten
  • de voorwaarden voor het lidmaatschap
  • de klachtenregeling en het tuchtrecht van het RCN
  • de vergoeding voor craniosacraal therapie
  • een lijst met therapeuten in Nederland
  • contactgegevens van het register en een overzicht van de organisatie
  • belangrijke links
  • een beveiligde pagina voor leden van het register waar alle belangrijke formulieren en reglementen te vinden zijn

Zoeken