Lid worden van het Register Craniosacraal therapie Nederland


Kwaliteit waarborgen

Om de kwaliteit van de craniosacraal therapie in Nederland te kunnen monitoren, is op 01-01-2005 het register opgericht. Het register onderhoud contacten met de overkoepelende organisaties en de zorgverzekering met betrekking tot de vergoedingen voor cliënten.

 

Wees goed voorbereid

Voordat u zich aanmeld is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de voorwaarden van lidmaatschap. Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet en de benodigde papieren bij de hand heeft, kunt u zichzelf inschrijven middels het inschrijfformulier. Onder registratieprocedure kunt u zien welke procedure wordt gevolgd nadat een lid zich heeft aangemeld.

Ook is het van belang wanneer u zich inschrijft in het register, dat u op de hoogte bent van de lopende zaken. We raden elk potentieel nieuw lid aan om zich voor de inschrijving in te lezen in de huidige stand van zaken binnen het RCN. Via het secretariaat zijn nieuwsbrieven op te vragen zodat duidelijk is wat er speelt.

Zoeken