Inschrijfformulier Register Craniosacraal therapie Nederland


Voordat u zich inschrijft als lid van het RCN, adviseren wij u eerst de voorwaarden te lezen en de registratieprocedure door te nemen.

Alle velden van het inschrijfformulier waar een * achter staat, zijn verplichte velden.

Privé gegevens therapeut

Praktijkgegevens therapeut

Beroepsopleiding(en) / Specialisaties

Plaats onder "Naam 1e opleiding" het diploma aan een landelijk erkende opleiding HBO of universitair onderwijs in de gezondheidszorg of daaraan gelijkgesteld (in overleg met het bestuur van het RCN). Onder Naam 2e en 3e opleiding kunt u andere relevante opleidingen plaatsen.

Opleiding Craniosacraal Therapie

Het diploma craniosacraal therapie mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 18 maanden.

Aanvullende cursussen

Lidmaatschappen

Werkzaamheden

Verklaar hieronder uw werkzaamheden en het aantal uren dat u werkzaam bent als craniosacraal therapeut.

Verklaring

Hierbij verklaar ik dat:

  1. ik opgenomen wil worden in het Register Craniosacraal therapie Nederland;
  2. ik een kopie van mijn bewijs van certificering naar info@register-rcn.nl zal sturen;
  3. ik een kopie van mijn diploma aan een landelijk erkende opleiding HBO of universitair onderwijs in de gezondheidszorg of daaraan gelijkgesteld naar info@register-rcn.nl zal sturen (in overleg met het bestuur van het RCN);
  4. ik van onbesproken gedrag ben en volledig toerekeningsvatbaar. Ik gebruik geen medicijnen of middelen die mijn gezonde, psychisch functioneren belemmeren;
  5. ik een voor de craniosacraal therapie passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb afgesloten;
  6. u mij een inlogcode voor de website mag toesturen zodat ik kennis kan nemen van de reglementen van het RCN;
  7. ik op de hoogte ben van de kosten van inschrijving: € 100,00 en de contributie (€ 350,00 per jaar);
  8. ik op de hoogte ben van het feit dat ik moet voldoen aan de eisen ten aanzien van verplichte bij- en nascholing, intervisie en visitatie die het RCN stelt aan haar leden.

Zoeken