Registratieprocedure


Officieel geregistreerd zijn is mogelijk per 01 januari van het kalenderjaar. Om administratieve redenen dienen daartoe alle formulieren voor inschrijven, accorderen en gevraagde kopieën ingestuurd te zijn uiterlijk twee maanden voor deze datum (dus vóór 01 november).

Verder is het van belang dat je weet waar je je voor inschrijft, dus lees je vast in of vraag notulen en nieuwsbrieven op zodat je weet wat er speelt binnen het register!


Hieronder staat de procedure zoals die gevolgd zal worden:
 1. Inschrijfformulier invullen op de website
 2. Stuur een kopie van je diploma CST-D en een kopie van je diploma's van genoten vooropleiding(en) volgens de eisen van het RCN op naar het secretariaat.
 3. Vraag een code aan bij Vektis voor craniosacraal therapie. Je ontvangt hiervoor van het secretariaat een voorlopig bewijs van registratie. Die stuur je mee met de aanvraag.
 4. Betaal de ontvangen factuur voor de inschrijving. Pas na betaling is je inschrijving definitief. Het inschrijfgeld bedraagt € 100 en is inclusief naamschildje van het RCN.
 5. Je ontvangt per mail toegang tot de ledenafdeling
 6. Download eventueel voor jou belangrijke stukken en print deze uit.
 7. Als therapeut ben je verplicht een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsrechtsbijstandverzekering af te sluiten voor craniosacraal therapie (CST). Deze verzekeringen moeten de kosten dekken van de behandeling van een eventueel geschil of een klacht door de klachtenfunctionaris en/of de  geschilleninstantie in het kader van de WKKGZ.
 8. Je ontvangt een bevestiging van je registratie zodra alle gegevens zijn verwerkt.
 9. Daarbij ontvang je ook informatie voor in je wachtkamer m.b.t.:
  • overzicht van vergoedende zorgverzekeraars
  • betalingsvoorwaarden
  • informatie met betrekking tot het indienen van een klacht
  • folder RCN
 10. Verplicht voor RCN leden: In de wachtkamer moet informatie beschikbaar zijn over het feit dat je bent aangesloten bij het RCN. Leg bijvoorbeeld de RCN folder in de wachtkamer en vermeld evt. het lidmaatschap van UCN met vermelding van de adressen zodat je cliënt zich daar met vragen kan vervoegen.
 11. Per 01-01 kunnen nieuwe leden ingeschreven worden in het register. Uiterlijk 1 maand na dato verschijnen je gegevens op de website van het RCN. Controleer of je gegevens juist zijn en overleg zonodig met het secretariaat. Je kunt zelf je gegevens op de website in het inloggedeelte wijzigen.
 12. Kijk wat je kunt gebruiken van de door het RCN aangeboden basisformulieren voor een adequate verslaglegging en pas ze zonodig aan zodat je een gedegen patiëntendossier kunt aanleggen. Formulieren vind je op de website.
 13. Waar moet je factuur aan voldoen:
  • een vermelding van craniosacraal therapie in het briefhoofd;
  • NAW gegevens praktijk en volledige naam zorgverlener
  • de AGB code en de AGB praktijkcode die je door Vektis BV toegestuurd krijgt na aanmelding
  • Kvk nummer van je praktijk
  • Je lidnummer van het RCN
  • NAW gegevens van de verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer
  • Datum behandeling ( bij periodieke factuur datum van alle behandelingen)
  • Factuurnummer
  • Omschrijving van de behandeling inclusief behandelcode cranio sacraal therapie 24601
  • het keurmerk van RCN (zie de inlog op de website om het te downloaden)
  • Het declareren van een behandeling cranio sacraal therapie, voor een andere behandeling dan cranio sacraal therapie wordt als een economisch delict gezien. Dit geld ook voor het fictief spreiden van een behandeling over meerdere data.
  • Voor de verwerking van de declaratie door de zorgverzekeraars is het van belang dat het papier geen gekleurde achtergrond heeft en dat het formaat minimaal A5 is. Verder mag een factuur niet handgeschreven zijn.
 14. Bestudeer het visitatieformulier, zie ook aanhangsel HR: zorg dat je aan de gestelde regels voldoet. Maak een afspraak voor visitatie met een collega uit het register bij jou in de buurt. De visitatie moet zijn goedgekeurd door het register om te kunnen worden geregistreerd. Het origineel van het ingevulde visitatieformulier kun je behouden en in de gele map die je ontvangt van het register, in de wachtkamer leggen. Een kopie dient vóór de inschrijfdatum te worden opgestuurd naar het secretariaat.

Zoeken