Waarom een register voor craniosacraal therapeuten?


Een register borgt de kwaliteit

De gezondheidszorg heeft behoefte aan duidelijkheid over de kwaliteit van de craniosacraaltherapie en de craniosacraaltherapeut. Daarom is het belangrijk dat er regels zijn over (voor)opleiding, ervaring, bij- en nascholing en de bewaking daarvan.

Wat doet het register?

  • Bijhouden van een lijst van geregistreerde craniosacraal therapeuten
  • Controle uitoefenen op de naleving van de reglementen van het register
  • Hanteren van klachtrecht voor patiënten
  • Hanteren van tuchtrecht ten behoeve van de kwaliteit van de aangesloten therapeuten
  • Controleren en accrediteren van bij- en nascholing
  • Bewaken van kwaliteit middels vijfjaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing
  • Praktijkvisitaties
  • Onderhouden van contacten met en het verstrekken van informatie aan verzekeraars, het ministerie van VWS en andere partijen in de gezondheidszorg
  • Organiseren van vergaderingen en op de hoogte houden van de leden
  • Bevorderen en onderhouden van nauwe samenwerking met collega beroepsverenigingen in de complementaire gezondheidszorg en de door het RCN geaccrediteerde opleidingen tot craniosacraal therapeut

 

Zoeken