CAO GGZ

De CAO GGZ is opgesteld voor de professionals die werken in de geestelijke gezondheidszorg van Nederland. In de CAO GGZ staat vermeld welke arbeidsvoorwaarden er gelden voor deze specifieke groep mensen. Naast primaire gaat het ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast staat in de CAO ook zaken beschreven als pensioen, opzegtermijn en werktijd. De huidige CAO GGZ geldt voor de periode 2019 – 2021.

Download of lees hier de CAO voor de GGZ

In het document wat hierboven te downloaden is kan je ook de cao ggz salarisschalen terugvinden.

Wat is de GGZ

Maar dat lukt niet altijd. Struikel je mentaal of raak je de greep op je leven kwijt, dan is de geestelijke gezondheidszorg er voor je.

De Nederlandse ggz laat zich leiden door vijf ambities. Daar gaan we voor als belangenbehartiger van zo’n 100 aanbieders met 89.000 professionals:

  • Aanpak van de wachtlijsten
  • Kindermishandeling vroegtijdig signaleren en voorkomen
  • Niemand sterft radeloos en eenzaam door zelfmoord
  • Geen stigma’s meer over psychische problemen
  • De best mogelijke geestelijke gezondheidszorg.

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. 

CAO GGZ